دنگی پال به عنوان یک ایده استارتاپی، برای آسان کردن روند پرداخت های گروهی و انتقال وجه از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ آغاز به فعالیت کرد. در همین راستا پیام رسانی مالی ساختیم که راه حل مناسبی برای بهبود این روند باشد. در حال حاضر نسخه های “آی اُ اِس” و “اندروید” در دسترس کاربران است. دنگی پال خود را جزئی از جامعه فینتک ایران میداند اما با توجه به اهداف بلند مدت، به حوزه های دیگر نیز ورود پیدا خواهد کرد. امید داریم با حضور نیروی انسانی جوان و با انگیزه برای ایجاد تجربه ای بهتر برای کاربران، روز به روز به تعداد آنان بیافزاییم.

تیم ما

فرگل برومند

مدیر بازاریابی

امیر اسلامی

مدیر عامل

محمدرضا سیدی

مدیر فروش

مهدی صانعی

پشتیبانی مالی

ابوالفضل خسروی

برنامه نویس

احسان فرقانی

برنامه نویس

امیر مهدی نژاد

برنامه نویس